NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
CD-ROM
Kompaktní disk, používaný pro ukládání a distribuci dat ve formě počítačových souborů.
[ISBD(ER)-1998:5]
[LEDA-1994:99]
[HLAVENKA-1995:30]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:52]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000844.htm ]