NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
CD-RW
přepisovatelný kompaktní disk
Kompaktní disk, na který lze opakovaně zaznamenat data. Jedná se o levnou technologii záznamu, vhodnou pro dočasné uchování dat. Standardní kapacita CD-RW je 650MB dat, resp. 74 minut zvukového záznamu.
[STEREOMAG]
[HARRODS-2000:]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000845.htm ]