NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
číselná data
numerická data, statistická data
Údaje zahrnující čísla nebo číselnou reprezentaci. V souvislosti s bibliografickým popisem elektronických zdrojů se termín číselná data používá pro označení typu elektronického zdroje (např. statistická data, data ze sociologických výzkumů aj.).
[ISBD(ER)-1998:92-93]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000846.htm ]