NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
datový prvek
Základní jednotka identifikovatelných a definovatelných dat, která je obvykle je v rámci souboru strukturovaných dat určitým způsobem jednoznačně identifikována.
[ČSN ISO 10324-1999:6]
[GLOSS-ISO]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000847.htm ]