NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
děrná páska
Nosič dat v podobě papírové pásky, do níž se zaznamenávají čísla, písmena nebo jiné údaje kombinacemi otvorů. Děrné pásky se v současnosti používají jen minimálně.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:72]
[HLAVENKA-1995:448]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000848.htm ]