NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
digitální archiv
elektronický archiv
Organizovaná sbírka digitálních dokumentů shromážděná za účelem jejich dlouhodobého uchování. Může se jednat o digitalizované dokumenty, tj. tištěné druhy dokumentů převedených do digitální podoby, nebo o dokumenty vytvořené již jako digitální.
[ODLIS]
[LEDA-1994:183]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000852.htm ]