NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
digitální fond
digitální sbírka, digitální kolekce
Knihovní fond v digitální formě obsahující různé typy elektronických dokumentů (např. elektronické časopisy, elektronické knihy, elektronické noviny, databáze přístupné online, informační zdroje na CD-ROM apod.).
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000853.htm ]