NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
digitální knihovna
elektronická knihovna, virtuální knihovna
Integrovaný systém zahrnující soubor elektronických informačních zdrojů a služeb umožňující získávání, zpracovávání, vyhledávání a využívání informací v tomto systému uložených. Digitální knihovny jsou zpřístupňovány prostřednictvím počítačových sítí. Účelem budování digitální knihovny je poskytnout uživatelům možnost jednotného přístupu k digitálním anebo digitalizovaným dokumentům, případně i k sekundárním informacím o tištěných primárních zdrojích, uložených ve fondu knihovny.
[INTRODL]
[COLLIER-1997]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:71]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000854.htm ]