NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
digitální kopie
Kopie dokumentu v digitální podobě. K ochraně proti neoprávněnému pořizování digitálních kopií se provádějí technická opatření, která jsou obvykle souhrnem různých softwarových a někdy i hardwarových nástrojů, znemožňujících běžnému uživateli pořídit plně funkční kopii původních dat (programového vybavení, databáze atd.).
[HLAVENKA-1995:40]
[AZ-2000:§25-§91]
[WHATIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000855.htm ]