NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dokumentu podobný objekt
DLO, document-like object
Jakýkoli samostatný informační zdroj, který má stálý charakter (např. má stejný obsah pro každého uživatele), např. text, obraz, kinematografický film, provedení hudebních či mluvených děl apod. Původně definován jako objekt podobný dokumentu tím, že je založen na textových datech a má další vlastnosti dokumentu (např. zpráva v elektronické poště nebo tabulka tabulkového procesoru).
[GLOSS-DCMI]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000856.htm ]