NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Dublin Core
DC, DCMES, Dublin Core Metadata Element Set, jednoduchý Dublin Core
Standardizované metadatové schéma pro popis informačních zdrojů, zejména elektronických a internetových. Dublin Core je tvořen souborem patnácti základních prvků (jednoduchý Dublin Core), které lze specifikovat kvalifikátorem (kvalifikovaný Dublin Core). Dublin Core nepředepisuje žádnou závaznou syntaxi (jedná se o sémantický standard), je základem řady dalších metadatových standardů.
[GLOSS-DCMI]
[GLOSS]
[ŽABIČ-2000/A]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000857.htm ]