NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dynamický dokument
Elektronicky publikovaný dokument s dynamicky se měnícím obsahem, který je generován na základě uživatelského požadavku z databáze a není na straně serveru v archivován (např. průběžně aktualizovaná periodika, články na zpravodajských serverech, některé domovské prezentace, faktografické systémy apod.).
[CELVOJ-2001:82-83]
[PĚNKAV-2002:9]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000864.htm ]