NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
elektronický časopis
e-zine
Elektronická publikace, která má charakteristiky časopisu, publikovaná v elektronické podobě dostupné obvykle online. Může se jednat o elektronické verze tištěných časopisů nebo originální časopis dostupný pouze v elektronické podobě (e-zine, web-zine).
[ODLIS]
[SKLENÁK-2001A:475]
[GLOSS-LT]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000869.htm ]