NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
elektronický dokument
digitální dokument
Dokument, který se od tištěných typů dokumentů odlišuje nikoliv obsahovými, ale formálními vlastnostmi, zejména digitálním způsobem záznamu informací a z něho vyplývající větší nezávislostí a oddělitelností obsahu dokumentu od nosiče dat. Digitální uložení informace umožňuje aplikaci operativnějších individuálních metod práce s informacemi (vyhledávání, změny). Pro účely bibliografického popisu elektronických zdrojů se termínem elektronický dokument označuje zdroj, který obsahuje převážně textová data.
[ČSN ISO 690-2-2000:8]
[ČSN ISO 2789-1997:6]
[GLOSS-ISO]
[ISBD(ER)-1998:94]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:93]
[BRATKOVÁ-2005]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000870.htm ]