NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
fotografická deska
Skleněná deska s opticky citlivou vrstvou používaná na fotografování. Podle druhu citlivé vrstvy se rozeznávají fotografické desky negativní, pozitivní nebo inverzní, dále černobílé, barevné a speciální (pro rentgenové, infračervené záření). Fotografické desky se téměř nepoužívají. Jejich předností je dokonale rovinný povrch; jsou však křehké a těžké.
[ENC-1993:313-314]
[KISSWIN-1979:103-104]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000875.htm ]