NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
fotografický film
Průhledný ohebný perforovaný pás, příp. arch s fotografickou citlivou vrstvou používaný na fotografování. Podle druhu citlivé vrstvy se rozeznávají fotografické filmy negativní, pozitivní, inverzní, černobílé, barevné. Fotografické filmy se dodávají jako svitkové (v kazetách) nebo ploché (používané převážně ke speciálním účelům).
[ENC-1993:304]
[KISSWIN-1979:96-106]
[ČSN 01 3801:38]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000876.htm ]