NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
fotografie
fotografický snímek
Dvourozměrný obrazový dokument, který obsahuje trvalý obrazový záznam zpravidla trojrozměrného objektu vytvořený působením světla na fotografickou citlivou vrstvu s použitím fotografického přístroje.
[ENC-1993:314]
[ISBD(NBM)-1996:68]
[ISO 5127-11:8]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:101]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000877.htm ]