NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
grafický dokument
Písemný nebo obrazový dokument, který komunikovaný obsah vizualizuje bezprostředně (např. fotografie) a/nebo prostřednictvím určitých značek či symbolů (např. prostřednictvím písma nebo hudební notace).
[KRIŠTOFIČOVÁ-1999]
[ISBD(NBM)-1996:66]
[AACR2R ČESKY-1994:201-219]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000878.htm ]