NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
gramofonová deska
Zvuková deska s analogovým záznamem, který je uložen na tenkém kotouči většinou z polyvinylchloridového polymeru, na jehož povrchu je spirálovitá zvlněná drážka postupující od obvodu do středu desky.
[ČSN ISO 5127-1,1993:9]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:109]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000879.htm ]