NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
holografický záznam
Prostorový záznam trojrozměrného objektu nebo dat založený na principu interference laserových paprsků. Na rozdíl od jiných technologií se záznam ukládá v celé tloušťce záznamového materiálu.
[ČSN ISO 5127-1,1993:10]
[ISBD(ER)-1998:67]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000881.htm ]