NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hybridní knihovna
Knihovna integrující klasickou knihovnu představovanou především tištěnými dokumenty a digitální knihovnu, obvykle s cílem zkvalitnění služeb uživatelům.
[COLLIER-1997]
[HARRODS-2000:114]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000883.htm ]