NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hypermédium
Metoda organizace dat a informací založená na hypertextu, s jehož pomocí je propojen text, obrázky, zvuky, animace a další formy informací.
[GLOSS-ISO]
[SKLENÁK-2001A:478]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:112]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000884.htm ]