NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační produkt
Samostatný soubor informací vytvořený s určitým záměrem (např. za účelem jeho prodeje). Obvykle se předpokládá, že bude poskytován většímu počtu uživatelů, aniž by bylo třeba jej modifikovat.
[KEENAN-1996:136]
[WHATIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000886.htm ]