NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační zdroj
informační pramen
Informační objekt, který obsahuje dostupné informace odpovídající informačním potřebám uživatele. Informační zdroj může být tištěný, zvukový, obrazový nebo elektronický (včetně zdrojů dostupných online).
[KEENAN-1996:136]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000887.htm ]