NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
interaktivní informační zdroj
interaktivní médium
Informační zdroj umožňující aktivní účast uživatele, který v reálném čase prostřednictvím zpětné vazby ovlivňuje chování a výstupy informačního zdroje (např. zadávání požadavků, formát zobrazení apod.).
[KEENAN-1996:140]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000888.htm ]