NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
interaktivní multimédium
Digitální dokumenty nebo produkty v počítačových sítích nebo na fyzických nosičích, např. WWW stránky, disky CD-ROM nebo videodisky, které mají dvě vlastnosti: jednak používají kombinaci více druhů dat, tj. textu, číselných dat, obrazů, animace, zvuku anebo grafiky a jednak podporují interaktivní komunikaci s uživatelem. Často jde o výukové programy, propagační a firemní materiály, hry aj.
[HARRODS-2000:383]
[ISBD(ER)-1998:94]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000889.htm ]