NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
internetový zdroj
síťový zdroj
Informační zdroj publikovaný v síti internet, přístupný online. Internetové zdroje mohou být různého formátu i různého typu, např. software, text, zvuk, služba atd. (typy jsou definovány jako IMT - Internet Media Types).
[GLOSS-DCMI]
[GLOSS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000890.htm ]