NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kompaktní disk
CD, CD deska (nespr.), kompaktní deska (nevh.)
1. Standardní optický disk o průměru 12 cm pro záznam digitálních informací založený na principu odrazu laserového paprsku od více či méně odrazivé vrstvy. Jedná se o obecné pojmenování pro celou třídu médií, zahrnující zvukové CD, video CD, photo CD, interaktivní CD a další. - 2. V užším pojetí se pod anglickým pojmem compact disc (CD) chápe zvukové CD (nosič digitálního zvukového záznamu).
[LEDA-1994:99]
[HLAVENKA-1995:30]
[ENC-1993:532]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000893.htm ]