NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
komprese dat
Zmenšení velikosti datového souboru nebo proudu tak, aby se ušetřil prostor na disku nebo přenosová kapacita. Komprese se provádí pomocí programu nebo hardwarového zařízení. Podle použitého algoritmu rozeznáváme kompresi ztrátovou a bezeztrátovou. Při použití ztrátové komprese nelze ze zkomprimovaných dat zrekonstruovat identickou kopii původní předlohy. Tato metoda nachází uplatnění především v oblasti multimédií, kde drobné odchylky kvality od původní předlohy nejsou na závadu.
[WHATIS]
[KEENAN-1996:68]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000894.htm ]