NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kvalifikovaný Dublin Core
Dublin Core Qualified, DCQ
Původní soubor metadatových prvků Dublin Core (tzv. jednoduchý) doplněný o údaj, zpřesňující význam hodnoty prvku pomocí kvalifikátoru. Kvalifikátory jsou rozděleny do dvou skupin: první skupina zahrnuje ukazatele na schémata, která napomáhají k interpretaci hodnoty prvku; může se jednat např. o řízené slovníky. Druhá skupina je tvořena kvalifikátory, které zpřesňují význam jednotlivých prvků, aniž by jej rozšiřovaly (např. specifikace data - datum vydání nebo aktualizace apod.).
[DCQ]
[ŽABIČ-2000/B:193-201]
[GLOSS-DCMI]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000895.htm ]