NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
lokální elektronický zdroj
Elektronický zdroj zpřístupněný pomocí fyzického nosiče na jednotlivém počítači nebo v lokální počítačové síti.
[ISBD(ER)-1998:8]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000896.htm ]