NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
magnetický nosič dat
magnetická paměť
Nosič dat, jehož základní částí je velmi tenká vrstva magneticky citlivého materiálu nanesená na pevném nebo pružném nosiči. Podle typu magnetického nosiče rozdělujeme magnetické paměti na proužky, pásky, pružné disky a pevné disky.
[LEDA-1994:324]
[HLAVENKA-1995:130-131]
[ČSN 36 9001:210]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000897.htm ]