NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
magnetická páska
Magnetický nosič dat v podobě pásky předepsaných rozměrů a vlastností. Páska je vyrobena z plastu a opatřena magnetickou vrstvou, na níž se zaznamenávají data pomocí magnetické polarizace částí jejího povrchu podle dohodnutého systému. Obvykle bývá uzavřena v kazetě, popř. v kartridži.
[LEDA-1994:324]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:220]
[ČSN 36 9001:232]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000898.htm ]