NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
magnetofonový pásek
magnetický nosič dat ve formě pásku předepsaných rozměrů a vlastností, sloužící pro záznam zvukových signálů a reprodukci zvuku. K přehrávání a poslechu záznamu je zapotřebí odpovídající technické zařízení (magnetofon).
[ČSN ISO 5127-1,1993:9]
[LEDA-1994:324]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000901.htm ]