NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
magnetooptický nosič dat
magnetooptická paměť, magnetooptická digitální paměť
Nosič dat kombinující vlastnosti magnetické paměti s dalšími fyzikálními principy. Ukládání dat na magnetooptickou paměť se provádí tak, že laserový paprsek ohřeje lokálně povrch nosiče na určitou teplotu, při níž se látka na povrchu stává magneticky citlivou. Poté zapisovací zařízení zmagnetizuje ohřátou lokální část nosiče a tím do ní uloží potřebnou informaci. Po vychladnutí se vrstva stává magneticky necitlivou. Čtení z magnetooptického nosiče se provádí méně intenzivním laserovým paprskem.
[LEDA-1994:326]
[HLAVENKA-1995:130]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000902.htm ]