NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
magnetopáskový nosič dat
magnetopásková paměť, pásková paměť
magnetický nosič dat, na němž jsou data digitálně zaznamenávána na pásce.
[LEDA-1994:325]
[ČSN 36 9001:232]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000905.htm ]