NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mapová data
1. Údaje představující povrch Země nebo jeho části nebo povrch jiného vesmírného tělesa. - 2. V souvislosti s bibliografickým popisem elektronických zdrojů se termínu mapová data používá pro označení typu elektronického zdroje.
[ISBD(ER)-1998:94]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000906.htm ]