NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
multimédium
Digitální systém integrující různé formáty dokumentů, resp. dat (např. text, číselná data, grafika, zvuk, animace apod.). Pokud systém obsahuje i hypertextové vazby, označuje se jako hypermédium. V případě dokumentů, které jsou kombinací několika tištěných druhů dokumentů (nedigitálních), se používá termín smíšený dokument.
[SKLENÁK-2001A:484]
[WHATIS]
[GLOSS]
[KRIŠTOFIČOVÁ-1999]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000907.htm ]