NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
neknižní dokument
neknižní materiál
Dokumenty, které nejsou tištěnými textovými monografiemi či seriály. Z hlediska bibliografického popisu zahrnují neknižní dokumenty následující druhy dokumentů: film, grafiku, hologram, mikrodokument, objekt, projekční grafiku, smíšený dokument, trojrozměrný dokument, videozáznam a zvukový záznam.
[ISBD(NBM)-1996:1-67]
[HARRODS-2000:524]
[KEENAN-1996:177]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000908.htm ]