NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
nosič dat
nosič údajů, nosič informací, záznamové médium, datové médium, paměťové médium
Fyzikální nosič (hmota, energie) určený nebo použitý pro uložení anebo přenos množiny dat či informací.
[ČSN ISO 5127-1,1993:10]
[LEDA-1994:137]
[KRIŠTOFIČOVÁ-1999]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000909.htm ]