NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
nosič emulzní vrstvy
Filmová, příp. papírová podložka, která se obaluje vrstvou chemickou látkou - světlocitlivou vrstvou a vytváří fotografický film nebo fotografický papír. Nosičem může být nehořlavý film, syntetické materiály (plast, vinyl) aj. Fotografické filmy se používají k výrobě fotografií a filmů nebo k jejich promítání.
[UNIMARC MANUÁL-1996:115-5]
[HARRODS-2000:261]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000910.htm ]