NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
obrazová data
Údaje reprezentující většinou obrázky či grafy. V souvislosti s bibliografickým popisem elektronických zdrojů se termín obrazová data používá pro označení typu elektronického zdroje (např. fotografie, kresby aj.).
[ISBD(ER)-1998:94]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000911.htm ]