NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
obrazový dokument
vizuální dokument, ikonický dokument
Dokument, jehož základní charakteristikou je dvojrozměrné obrazové vyjádření. Obrazové dokumenty mohou být statické (podle katalogizačních pravidel nazývané souhrnně grafika - např. fotografie, malba, umělecká reprodukce aj.) nebo pohyblivé (audiovizuální záznamy a kinematografické filmy).
[ČSN ISO 5127-2:7]
[ISBD(NBM)-1996:66-69]
[KRIŠTOFIČOVÁ-1999]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000912.htm ]