NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
odvozený dokument
Sekundární dokument vytvořený úpravou, novým uspořádáním nebo překladem jednoho nebo více dokumentů, např. antologie, výtah z textu, překlad aj.
[ČSN ISO 5127-2:11]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000913.htm ]