NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
optický disk
Disk, který obsahuje digitální data snímatelná optickými metodami. K optickým diskům náležejí kompaktní disky (CD, CD-ROM, DVD).
[ODLIS]
[LEDA-1994:389]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000915.htm ]