NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
optický nosič dat
optické médium
Nosič, na který se zaznamenávají informace pomocí laseru nebo jiného světelného zdroje a z něhož se snímají data pomocí speciálního zařízení.
[ODLIS]
[LEDA-1994:389]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000916.htm ]