NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pevný disk
Magnetický disk pevně zabudovaný v počítači, sloužící jako paměťové médium pro ukládání dat.
[ODLIS]
[LEDA-1994:242]
[HLAVENKA-1995:92]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:256]
[ISBD(ER)-1998:10]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000917.htm ]