NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
primární dokument
Dokument obsahující informaci, která je v zásadě původního charakteru. Primární dokument obsahuje původní popis nebo interpretaci skutečnosti (nebo její části), podanou uměleckým, vědeckým, popularizujícím, publicistickým nebo jakýmkoli jiným způsobem. Může obsahovat informace jakéhokoli typu, tj. textové, obrazové, zvukové, animaci.
[ČSN ISO 5127-2:6]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:275]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000919.htm ]