NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sekundární dokument
sekundární zdroj
1. Dokument popisující primární dokumenty, který obsahuje především informace o primárních dokumentech (např. bibliografie, katalogizační záznam) - 2. Dokument obsahující informace nebo části textu z primárního dokumentu (např. antologie, encyklopedie, diplomová práce apod.).
[ČSN ISO 5127-2:6]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:300]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000921.htm ]