NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
smíšený dokument
Dokument sestávající ze dvou či více druhů dokumentů nebo obsahující odlišné formy téhož dokumentu, z nichž ani jeden nelze definovat jako dominantní. Většinou jsou využívány jako celek, kde jednotlivé součásti se vzájemně doplňují. Často se jedná o výukové pomůcky, např. stavebnice, hry, laboratorní soupravy. Pro kombinované dokumenty v digitální podobě se používá termín multimédium.
[ISBD(NBM)-1996:66-67]
[WHATIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000924.htm ]